AGTE Gelişimsel Tarama Envanteri

AGTE-GELİŞİMSEL-TARAMA-ENVANTERİ-

Uygulanan Yaş Grubu: 0-6 Yaş

Çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir. Aylık aralıklarla; dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri tek tek incelenip değerlendirilir.

İletişime Geç