Bakış Psikoloji’de Uygulanan Testler

Bakış Psikoloji’de Uygulanan Testler

 • MMPI KİŞİLİK ENVANTERİ
 • MOXO DİKKAT TESTİ
 • DENVER II GELİŞMSEL TARAMA TESTİ
 • CAS ZEKA TESTİ
 • METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ
 • AGTE GELİŞİMSEL TARAMA ENVANTERİ
 • GESELL GELİŞİM TESTİ
 • PEABODY RESİM KELİME TESTİ
 • FROSTİG GELİŞİMSEL GÖRSEL ALGI TESTİ
 • GOOD ENOUGH – HARRİS BİR İNSAN ÇİZ TESTİ
 • EROT (Erken Okuryazarlık Testi)
 • BRACKEN TEMEL KAVRAM ÖLÇEĞİ

 

İletişime Geç