Kurumsal Danışmanlık

Kurumsal Danışmanlık

Kurum, alt sistemlerden oluşan genel bir yapıdır ve bu alt sistemlerin uyumlu çalışması kurumun verimliliğini doğrudan etkilemektedir. Zaman zaman bu alt sistemlerdeki uyumun bozulması kurum adına problemlere neden olmaktadır. Kurumlar objektif bir bakışla bu problemlerin çözülmesi ya da mevcut kurum kimliğini güçlendirmek için dışarıdan kurumsal danışmanlık hizmeti almaktadır.

Kurumsal danışmanlıkla objektif bakışın avantajını kullanılarak kurum incelenir ve problemler tespit edilir. Kurum danışmanlığı çalışanların işe alım süreci, mevcut çalışanların kurum aidiyetin güçlendirilmesi, kurum içi motivasyonun sağlanması, çalışanların ve kurum hedeflerinin ortak noktaya taşınabilmesi, iş doyumunun arttırılması ve stres yönetimi gibi süreçleri kapsar. Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan eğitimler, seminerler ve atölyelerle bireylerin sosyal ve iş hayatında daha etkin olmalarıyla süreç desteklenir.

Eğitim Başlıklarından Örnekler:

 • Duygusal Farkındalık
 • Stres Yönetimi
 • Öfke Kontrolü
 • Zaman Yönetimi
 • Motivasyon
 • Etkili İletişim (Aile ve İş Ortamında)
 • Tükenmeden Çalışabilme
 • Ekip Olma Bilinci
 • İş ve Özel Yaşam Dengesini Sağlamak
 • İş Ortamında Çatışma Yönetimi: Uyum ve Verimlilik
 • Erteleme Davranışıyla Başa Çıkabilmek
 • Kurumsal Bağlılık

Kurumsal danışmanlık talebiniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişime Geç