MMPI

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

MMPI 16 yaş ve üzerindeki bireylere uygulanan bir kişilik testidir. 550 sorudan oluşan test yaklaşık 60 ile 90 dakika arasında sürmektedir.

MMPI Kişilik Testi psikolojik sorunların belirlenmesi dışında kişilik özellikleri hakkında bilgi vermektedir. Hipokondriazis, Depresyon, Histeri, Psikopatik Sapma, Kadınlık-Erkeklik, Paranoya, Psikasteni, Şizofreni, Hipomani ve Sosyal İçedönüklük alanlarında değerlendirme ve yorumlama imkanı sunmaktadır.

İletişime Geç