Eğitim:
  • Lisans: İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji
  • Yüksek Lisans: Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji
Uzmanlık Alanı:
  • 18 yaş ve üzeri bireylerle bireysel psikoterapi
  • Çift terapisi
Psikoterapide Kullanılan Yaklaşımlar:
  • Psikodinamik Psikoterapi
  • Psikanalitik Yönelimli Psikoterapi
  • Duygu Odaklı Çift Terapisi

Uzman Klinik Psikolog Elif Eylem Alkan

İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji bölümünü yüksek onur derecesiyle bitirmiştir. Ardından Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Pedagojik Formasyon eğitimi almıştır. Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını ‘’Nikotin Bağımlılığında Aleksitimi ve Sıkıntıya Dayanma” adlı tezi ile tamamlayarak ‘’uzman klinik psikolog’’ unvanı almaya hak kazanmıştır.

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniğinde, Erişkin Psikiyatri Servisinde ve AMATEM Biriminde ayakta ve yatan hastalarda görülen ruhsal hastalıklara ilişkin tanı, tedavi ve takip hizmetlerinde stajyer psikolog olarak görev almıştır. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi psikiyatri kliniği yataklı servisinde sağlık kurulu ve konsültasyon hizmetlerinde yer alarak uzmanlık stajını tamamlamıştır. Ayrıca Üsküdar Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde (RAM) ve çeşitli eğitim kurumlarında bireylerin gelişimsel sürecini destekleyen çalışmalara katkı sağlamıştır.

Eğitim sürecinde Prof. Dr. Haluk Yavuzer ve Prof. Dr. Timuçin Oral ‘dan eğitim almıştır. Dr. Başak Bahtiyar’dan Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) eğitimi ve süpervizyonunu tamamlamış, Yrd. Doç. Neslihan Zabcı’dan Psikanalitik Yönelimli Çocuk ve Yetişkin Psikopatolojisi üzerine teorik eğitim ve Dr. Psk. Güzide İpek Pur Karabulut’tan psikodinamik yönelimli süpervizyon almıştır.

Psikoterapi hizmeti vermeye başlamasının ardından EMDR Derneği’nin EMDR 1. Düzey kuramsal eğitimi ve süpervizyonlarına katılarak 1. Düzey EMDR Terapisi uygulayıcısı olmuştur. Daha sonra Dr. Nevin Dölek eğitmenliğinde Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Hürol Fışıloğlu eğitmenliğinde Aile ve Evlilik Terapisi 1. Düzey eğitimini, İstanbul Psikanaliz Derneği tarafından yürütülen Psikanalize Giriş Seminerleri’ni ve Duygu Odaklı Birey, Çift ve Aile Terapileri Derneği (DOÇAT) tarafından verilen Duygu Odaklı Çift Terapisi Eğitimi’ni tamamlamıştır.

Türk Psikologlar Derneği’nin Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) ve Denver Gelişimsel Tarama Testi (Denver II) eğitimlerini tamamlayarak bu testlerin uygulayıcısı olmaya hak kazanmıştır.

Çeşitli eğitim kurumlarında ve danışmanlık merkezlerinde farklı yaştaki bireylere psikolojik destek ve eğitim hizmeti sağlamıştır. İstanbul İl Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Veli Akademileri projesi kapsamında velilere çeşitli konularda seminer vermiştir. Maltepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Akran Mentörlüğü ve Rehber Sahada projelerinde koordinatörlük yapmış ve ders vermiştir. Sağlık Bakanlığı’nın KORDEP projesinde gönüllü olarak yer almış, pandemi sürecinden etkilenen bireylere ücretsiz psikolojik destek hizmeti vermiştir.

Maltepe Üniversitesi ve Memorial Ataşehir Hastanesi’nde klinik psikolog olarak görev yapmıştır.

2021 yılı itibariyle kurucu ortağı olduğu Bakış Psikoloji’de 18 yaş üzeri bireylerle psikanalitik yönelimle; çiftlerle duygu odaklı yaklaşımla yüz yüze ve online çalışmaktadır.

Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyen Alkan, İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği’ne bağlı bir psikanalistle süpervizyon çalışmalarına devam etmektedir.

Türk Psikologlar Derneği, EMDR Derneği ve Duygu Odaklı Birey, Çift ve Aile Terapileri Derneği üyesidir.

İletişime Geç