seyda-sofuoglu
Eğitim:
  • Lisans: İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji
  • Yüksek Lisans: Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji
Uzmanlık Alanı:
  • 16 yaş ve üzeri bireylerle bireysel psikoterapi
  • Çift ve aile terapisi
Psikoterapide Kullanılan Yaklaşımlar:
  • Psikanalitik Yönelimli Psikoterapi
  • Psikodinamik Psikoterapi
  • EMDR Terapisi
  • İlişki Pusulası
  • Sistemik Aile Terapisi
Mail:
Telefon:

Uzman Klinik Psikolog Şeyda Sofuoğlu

Medikal ve sağlık alanında sekiz yıl boyunca sürdürdüğü çalışmalarında fiziksel rahatsızlıkları tedavi edilmesine rağmen ruh sağlığı üzerine herhangi bir müdahale yapılmayan hastalarda tam bir iyilik halinin görülmediğini fark etmesi, kendisinin ruh sağlığı alanına yönelmesini sağlamış ve kariyer değişikliği yapmasına neden olmuştur.

Bu amaç doğrultusunda İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuş ve hemen ardından Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programını tamamlayarak “uzman klinik psikolog” unvanına sahip olmuştur.

Psikanalist Dr. Öğretim Üyesi Neslihan Zabcı’dan Psikanalitik Yönelimli Psikopatoloji eğitimi almıştır. Buna ek olarak İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği tarafından sürdürülen Psikanalize Giriş Seminerleri’ni tamamlamıştır. İki yıl süreyle Dr. Öğretim Üyesi İpek Güzide Pur süpervizörlüğünde bütüncül bir yaklaşımla Maltepe Üniversitesi SOYAÇ çalışmaları kapsamında bağlanma odaklı psikanalitik terapi yöntemini kullanarak akran danışmanlığı vermiş ve eş zamanlı olarak bireysel terapi seansları kapsamında duygu odaklı bilişsel davranışçı terapi süpervizyonunu tamamlamıştır. Prof. Dr. Hakan Türkçapar’dan Bilişsel Davranışçı Terapi teori ve uygulama eğitimi almıştır. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemiş olduğundan, Psikanalist Doç. Dr. İrem Anlı ile psikanalitik yönelimli psikoterapi süpervizyon sürecini sürdürerek klinik bilgi ve pratiğini geliştirmektedir.

Klinik psikolog olarak psikoterapi hizmeti vermeye başlamasının ardından EMDR Derneği’nin EMDR kuramsal eğitim ve süpervizyon süreçlerini tamamlamış, EMDR Terapisi uygulayıcısı olmuştur. EMDR Travma İyileştirme Grubu gönüllüsü olarak covid-19 salgını süresince gerçekleştirilen insani yardım programında terapist olarak ücretsiz çevrimiçi psikolojik destek hizmeti vermiştir. Hem EMDR Derneği hem de Türk Psikologlar Derneği üyesidir.

Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu’ndan aile ve evlilik terapisi üzerine kuram ve uygulama eğitimini, ardından süpervizyon sürecini tamamlamıştır. Buna ek olarak; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı aile danışmanıdır.

Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (SOYAÇ) iki yıl boyunca psikolog olarak görev yapmıştır. Çalıştığı süre içerisinde yaptığı görüşmelerin analizinden oluşan “Okul Terkinin Önlenmesinde Bağlanma Temelli Terapötik Müdahale” başlıklı nitel araştırma tezinin bir bölümünü içeren makalesi “Gelişimsel Travmaya Okul Ortamında Bağlanma Odaklı Terapötik Müdahale” başlığıyla uluslararası hakemli online e-dergide yayınlanmıştır (https://dergipark.org.tr/tr/pub/enad/issue/45025/560616). Lisans ve yüksek lisans eğitimi sırasında Zeytinburnu Yedikule Ermeni Hastanesi ve Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde stajyer psikolog olarak yataklı servis ve poliklinikte gözlemci olarak bireysel görüşmelere, vizitlere, grup görüşmelerine katılmış ve görüşme yapmıştır.

Çeşitli kurumlarda görev almış olan Şeyda Sofuoğlu, şu an kurucu ortağı olduğu BAKIŞ PSİKOLOJİ’de 16 yaş ve üzeri bireylerle psikanalitik yönelimli psikoterapi, psikodinamik psikoterapi ve EMDR terapisi yaklaşımlarıyla çalışmaktadır. Buna ek olarak çiftler ve ailelerle sistemik aile terapisi ve ilişki pusulası yaklaşımlarıyla çalışmaktadır.

İletişime Geç