EMDR Terapisi

EMDR

EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme), travmatik ve üzücü yaşam olaylarının yanı sıra bu deneyimlerin neden olduğu duygusal ve fiziksel sorunların giderilmesinde kullanılan bir tekniktir.

Adaptif Bilgi İşleme Modeline dayanır. Bu modele göre rahatsızlık veren anılar yaşandığı haliyle (duygular, düşünceler, imgeler, sesler, beden duyumları şeklinde) depolanır ve diğer anılarla işlevsel şekilde bütünleştirilemez. EMDR 8 aşamalı yapılandırılmış modeliyle, rahatsızlık veren anıların duyarsızlaştırılmasını ve olumlu şekilde yeniden işlemlemesini sağlar.

3 yönlü bir yaklaşımı içerir. Bunlar (1) geçmişte yaşanmış olumsuz anıların, (2) güncel rahatsızlık veren tetikleyicilerin olumlu şekilde yeniden işlenmesi ve duyarsızlaşması, (3) gelecekte olası benzer sorunlar karşısında işlevsel tutum, beceri ve davranışların kazanılmasıdır. 

İletişime Geç